TARIMDA SON YILLARIN YÜKSELEN TRENDİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

0
90

 

Tarımda Sürdürülebilirlik son zamanlar da iyice hayatımıza giren bir kavram. Nedir bu Tarımda Sürdürülebilirlik, Onlarca tanımı olsa da, kısıtlama çok doğru olmasa da kısa bir tanımla başlayalım. Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımladığımız başlangıç noktasından sofraya uzanan serüvende;  yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin ve doğal kaynaklarının korunması, üreticinin ve çalışanların yaşam kalitesini geliştiren sistem ve uygulamalardır.

Sürdürülebilir Tarım aslında bir yandan tarımda verimliliği korurken diğer yandan da çevreye verilen zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak, tarımla uğraşanların yaşam kalitesini yükseltmek ve bu amaçla uygulamaları geliştirmektir. Endüstriyel tarımın yarattığı sorunları çözebilmek için bir arayış.

Tarımsal Sürdürülebilirlik literatür de 3 temel başlık altında toplanır.

Çevre,

Ekonomi

Sosyal uyumluluk

Çevre; üretim yapılırken doğal kaynakların korunması, doğanın, çevrenin, yaban hayatın, bölge halkının, floranın ve faunanın korunması,

Ekonomi; Girdi miktarlarındaki tasarruf, çiftliğin kendi ürettiği enerjisini kullanması, verimi arttıracak yöntemler belirlenmesi, sektördeki verimi arttıracak bilimsel çalışmaların takip edilmesi, karı arttıracak yeni teknolojilerin takip edilmesi, mahsülü satarken kendisini garantiye alacak sözleşmeler imzalaması, ilaç ve gübre gibi ürünlerde tahşiş ürünlerinden kaçınması.

Sosyal uyumluluk ise Çalışanların şartlarının iyileştirilmesi ve ayrımcılık yapılmaması, çocuk işçi çalıştırılmaması, yeme içme dinlenme alanları, gibi sosyal alanların oluşturulması, ödeme yöntemlerinin yasal yönetmeliklere göre belirlenmesi, cinsiyet ayrımcılığının yapılmaması gibi bir çok alt başlığa ayrılmaktadır.

Peki ülke olarak biz Sürdürülebilir Tarım projesine nasıl başladık. Avrupa’da bulunan perakendeci marketler bir araya gelerek  güvenli mahsül tedariği için basit bir standart  yayınlandı.  Bu standart yukarıda bahsettiğimiz başlık ve alt başlıklarla beraber gıda güvenliğini içine alan bir standarttı. Bu marketler ürün aldıkları her üretici ve müteşebbisten bu standarta uymalarını istedi. Bizde bu projeye üretici  ve müteşebbislerimize bu standartı uygulama zorunluluğu getirilmesi ile beraber başlamış olduk.

Sonraki yıllarda Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde hayatımıza giren GAP(İyi Tarım Uygulamaları) ile yaygınlaşmaya başladı.  Bu durum ÇATAK( Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) Projesi ve Organik Tarım Sertifikalı ürünler ile  biraz daha hız kazandı. Proje  desteklerle yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Bu konularda yol aldık mı evet aldık fakat belli bir noktanın ötesine geçemediğimiz ise gerçek. Örneğin;  destekler her ne kadar yetersiz olsa da projelerden faydalanan Mersin ili genelinde 4000-4500 üretici en azından çiftlik alt yapısında değişikliklere gitti.

2019 yılı destek tebliğinde ise bu destekler bir kısım üründe tamamen kaldırılıp bir kısım üründe de düşürüldü. Hâlbuki Tarım şurasının en önemli gündem maddelerinden birinin Tarımda Sürdürülebilirlik olmasına rağmen, bu yayınlanan destekleme tebliği bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtecek cinstendi. Bu durum üreticileri ciddi anlamda mağdur etti.

2019 enflasyonun özeti fiyatı en çok artan 20 ürünün hepsi tarım ürünü, hepinizin malumu üreticinin ürettiğini ucuza satması ve tüketicinin bunu pahalı aldığı veya pahalı olduğu için alamadığı bir durumda sürdürülebilirliğin sürdürülebilirliği zor görünüyor.

İsa DEĞİRMENCİ

Önceki İçerikNORMALLEŞMEDE YENİ ADIMLAR İÇİN GÖZLER KABİNE’DE
Sonraki İçerikERMENİSTAN’DA SANDIKTAN PAŞİNYAN ÇIKTI
İsa Değirmenci 1981 yılında Mersin Karacailyas’ta doğdu. İlköğretimini Karacailyas’ta tamamladıktan sonra sırasıyla 2000 yılında Mersin Tevfik Gür Lisesi’nden. 2005 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 2007-2008 yıllarında Akdeniz Ziraat Enstitüsünde Gıda Kalite Kontrol, 2011-2013 yıllarında arasında Anadolu Üniversitesin ’de Tarım Eğitimi aldı. 2017 yılında Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Lisansüstü eğitimini tamamladı. 2005 yılından itibaren uluslararası firmaların tarım ve gıda alanında bir çok uluslararası projesinin danışmanlığını yürütmektedir.  Tarım ve Gıda ile ilgili birçok uluslararası standartta Baş Denetçi olarak çalışmaktadır.  Tarım alanında 2009 yılında yayınlanan Göksü Deltası ve İyi Tarım Uygulamaları isimli bir kitabı mevcuttur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here