SPK’dan çevresel sürdürülebilirliğe katkı

0
27

Sermaye Piyasası Kurulu, yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikasına ilişkin taslak yayımladı.
SPK’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber Taslağı görüş ve önerilere açıldı.

Çevresel bozulma ve iklim krizinin çevre, insan, toplum ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele dünyada ve ülkemizde öncelikli gündem haline geldiği kaydedilen açıklamada, “Düşük karbon ekonomisine geçiş için gereken yatırımların ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projelerin finansmanı için ihtiyaç duyulan uzun vadeli fonların temini sermaye piyasalarının önemini artırmıştır” sözlerine yer verildi.

Yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor

İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması amaçlı yatırımlar için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi kapsamında, uluslararası finansal piyasalarda “yeşil tahvil” piyasası hızla büyüdü. Dünyada SPK gibi düzenleyici denetleyici kuruluşların bu piyasaların sağlıklı büyümesi ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yatırımcının korunması için düzenleyici çerçeve geliştirdiği gözlemlendi.

  1. Kalkınma Planı, 2021 Ekonomi Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması öncelik ve eylemleri çerçevesinde, çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için düzenleyici çerçeve taslağı hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı ile sermaye piyasamızda yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası ihraçlarının artması, şeffaflık ve dış değerlendirme (ikinci taraf görüşü/doğrulama gibi) yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.”

Görüş ve öneriler Kurula iletilebilecek

Açıklamada, Rehber’in, yeşil tahvil alanında finansal piyasalarda en yaygın kabul gören ve küresel standart haline gelen Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri esas alınarak hazırlandığı anlatılarak, şu konuları düzenlemeyi öngördüğü açıklandı:

“Yeşil Borçlanma Araçları ve Yeşil Kira Sertifikaları, Yeşil Proje, Yeşil Borçlanma Araçları Çerçeve Belgesi, Yeşil Kira Sertifikası Çerçeve Belgesi, Dış Değerlendirme Hizmeti Veren Kuruluş.”

Tüm kişi ve kuruluşlar 30 Kasım’a kadar SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini yesiltahvilrehberi@spk.gov.tr adresi üzerinden Kurula iletilebilecek ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here